نوشته شده توسط : رحمت

آیا تأمل و اندیشه نکردى درباره کسانى که [پیش از اعلام حکم جهاد] به آنان گفته شد : [چون زمینه جنگ فراهم نیست] دست از جنگ بازدارید و [در این شرایط] نماز را بر پا دارید ، و زکات بپردازید . ولى هنگامى که جنگ بر آنان مقرّر شد ، ناگاه گروهى از ایشان مانند ترس از [عقوبت] خدا یا ترسى سخت‏تر از آن از مردمِ [مُشرک] ترسیدند و گفتند : اى پروردگار ما چرا جنگ را بر ما مقرّر کردى ؟ و چرا ما را تا زمانى نزدیک [که زمان مرگ طبیعى است] مهلت ندادى ؟ بگو : متاع دنیا اندک ، و آخرت براى آنان که تقوا ورزیده‏اند بهتر است ؛ و به اندازه رشته میان هسته خرما مورد ستم قرار نمى‏گیرند .

نساء آیه 77
:: برچسب‌ها: آیات نماز, سوره نساء
تاریخ انتشار : ۱۳٩٠/۱٠/۱٢ | نظرات ()