نوشته شده توسط : رحمت

یکى از پزشکان قم چنین نقل مىکند:

«هنگامى که امام خمینى (قدّس سرّه) دچار ناراحتى قلبى شدند، خود را به بالین ایشان رسانده فشار خونشان را گرفتم. فشار ایشان عدد «5» را نشان مىداد که از نظر طبى بسیار خطرناک بود. کارهاى اولیه را انجام دادم. پس از دو ساعت که قدرى وضع بهتر شده بود ولى قاعدتا حضرت امام نبایستى حرکت مىکردند، شاهد بودم که ایشان آماده حرکت شدند. عرض کردم: «آقاجان، چرا برخاستید؟»

فرمودند: «نماز!»

عرض کردم: «آقا، شما در فقه مجتهد و من در طب. حرکت شما به فتواى طبى من حرام است. خوابیده نماز بخوانید.»

ایشان با احترام، نماز را خوابیده بجا آوردند.

داستان دوستان ، ج 5 ، ص 166
:: برچسب‌ها: حکایت نماز
تاریخ انتشار : ۱۳٩٠/۱٠/۱٦ | نظرات ()