پاداش نماز اول وقت

پاداش نماز اول وقت

حضرت عبدالعظیم حسنى از امام یازدهم حضرت حسن عسکرى علیه السّلام روایت کرده است که حضرت فرمود: «موسى بن عمران با خداوند سخن گفت و عرض کرد: بار خدایا، جزاى کسى که نمازش را در اول وقت مىخواند چیست خداوند فرمود: خواسته هایش را بر مىآورم و بهشتم را به او مباح مىگردانم.»

آرى، چون نمازگزار محبوب ترین کارهاى خود را نادیده مىگیرد و فریضه الهى را بر همه منافع خود مقدّم مىدارد، خداوند نیز محبوب ترین و بهترین جایگاه را که بهشت است، براى او مباح و حلال مىگرداند و او را به بهترین نعمتهاى بهشت خویش متنعّم مىسازد.

منبع : کتاب چهل داسنان در مورد نماز

/ 0 نظر / 4 بازدید