/ 1 نظر / 25 بازدید
sara

بر خاک افتادن ... لیاقت و سعادت می خواهد، اگر که در برابر خداوند متعال باشد ، ذلت و شقاوت می خواهد ، اگر در برابر غیر خدا باشد ؛ لیاقت و سعادت برایت آرزو دارم ...[گل]