عاقبت نماز خواندن

امام صادق (ع) فرمود:


پیره مردى را روز قیامت بیاورند و نامه عملش را بدستش دهند و از برونش ‍ که بسوى مردم است جز بدى دیده نشود و بر او بسیار ناگوار گذرد و میگوید پروردگارم فرمائى بدوزخ روم جبار جل جلاله میفرماید اى پیرمرد من شرم دارم که تو را عذاب کنم با اینکه در دنیا نماز میخواندى ، بنده مرا ببهشت برید.

 

منبع : کتاب امالی

 

/ 0 نظر / 81 بازدید