نماز اول وقت

رسول خدا (ص) فرمود:

شیطان از پسر آدم ترسان و هراسانست تا نماز پنجگانه را در وقت مى خواند و چون ، از وقت بگذراند بر او دلیر شود و او را بگناهان بزرگ کشد.

 

منبع : کتاب اماالی شیخ صدوق

/ 0 نظر / 17 بازدید