معراج مومن

پیامبر (ص ) : الصلوة ، معراج المؤمن

نماز، معراج مؤمن است .

( کشف الاسرار، ج 2، ص .676 سرالصلوة)

            ××××××××××××××××××  

 

 

نماز، زیباترین رنگ زندگی است.  

نماز، هر چه را در دل هاست، به خدای دل ها می رساند.

نماز، کلید قفل همه درهای بسته زندگی است.

 نماز، مهر تابان و سرمایه حیات است.

نماز، طریق کوتاه پیوستگی از فنا به بقاست.

نماز، آرامش ابدی است.

سجّاده نماز، پناهگاهی است برای رهایی از شیطان.

نماز، معراج مؤمن است.

پس وقتی دل تنگ و خسته از خاک، معراج و سیر عالم پاک را آرزو می کنی، بالی از نماز وام گیر و در گستره همه آسمان ها سفر کن، که نماز معراج انسان مومن است.

 

منبع : گلبرگ :: اسفند 1381، شماره 39    عبداللطیف نظری

 

/ 0 نظر / 19 بازدید