ثواب کسی که رکوعش را درست بجا آورد

سعید بن جناح میگوید : در مدینه منزل امام محمد باقر (ع) بودم پس حضرت ابتداء بدون اینکه سوالی شده باشد فرمود هرکس رکوع خود را درست بجای آورد و حشت قبر بدو راه نیابد .

 

ثواب الاعمال  عقاب الاعمال (ص 81)                                      

/ 0 نظر / 4 بازدید