اثر نماز

حضرت فاطمه زهرا (س) :

جعل الله الصلاة تنزیها لکم عن الکبر.

خداوند متعال نماز را مایه ی دوری شما از کبر و خودپسندی قرار داد.


اعیان الشیعه/ج1/ص 316.

/ 1 نظر / 14 بازدید
جرقه ای تنها

میخواستمـــــ بگویمــــ حرفی زعشـــــــق و آخــــــــر بــــــر دفتـــــــرم رقم خورد ، تنـــــــدیس نام مــــــادر مــــــی خواستم زایثـــــــار چیزی نوشــــته باشم دیــــــدم فرشتــــــه ای گفت نام قشنگ مــــــادر دیـــــدم که در قیامت عــــــزت به مــــــن نهادند با خـــــط خوش نوشـــتم ، از ذکر خیر مـــــــــادر در ایـــــن دو روز گردون ، دینـــی به کــــــس ندارم حقــــــی به گردنم نیست جز شیر پاک مـــــادر [گل][گل][گل]