کیفر آنکه سجده را درست انجام ندهد

زرارة بن اعین گوید : امام باقر علیه السلام فرمود : مردی برای نماز به مسجدی وارد شد و رسول خدا (ص ) آنجا بود ،مرد سجده نماز خود را سبک و کوتا انجام داد و آنطور که شایسته و بایسته است سجده بجای نیاورد ،رسول خدا (ص) فرمود : منقار بزمین زد چنانکه کلاغی دانه برچیند  اگر این مرد با اینحال و این نحو نماز خواندن بمیرد بر غیر دین محمد در گذشته است .

 

ثواب الاعمال و عقاب الاعمال تالیف شیخ صدوق ص 516

/ 0 نظر / 18 بازدید