آیات نماز (سوره بقره)

 از صبر و نماز [براى حل مشکلات خود و پاک ماندن از آلودگى‏ها و رسیدن به رحمت حق] کمک بخواهید و بى‏تردید این کار جز بر کسانى که در برابر حق قلبى فروتن دارند سخت است.« سوره بقره آیه45 »

/ 0 نظر / 15 بازدید