خاموش کردن آتشی که خود آنرا برافروخته ایم

 قال رسول الله صلی علیه و آله :

هیچ نمازی نیست مگر این که چون وقت آن فرا می رسد فرشته ای در پیش روی مردمان ندا می کند:ای مردم برخیزید به سوی آتشی که بر پشت سر خود افرخته اید تا آنرا با نماز خویش خاموش کنید . ( محجه البیضاء ج1ص339)

/ 0 نظر / 16 بازدید