نماز

با بانگ پر صلابت قد قامت الصلوة ما را به کوی عشق صدا می کند نماز دل های خو گرفته به مرداب شرک را سرچشمه خلوص و رضا می کند نماز هر صبحدم به روی خدا باورانِ خاک درهای رحمت است که وا می کند نماز کن تکیه بر نماز که در شط حادثات ایمن تو را ز موج بلا می کند نماز آکنده از طنین عبور فرشته هاست آن جا که بال نافله وا می کند نماز مقبول حق چو گشت نمازت، برای تو صد قصر در بهشت بنا می کند نماز

 

منبع :گلبرگ : اسفند 1381، شماره 39

/ 1 نظر / 21 بازدید
امیر لالانی

ای موذّن نغمــــه ی حــــق ساز کـن بنــــــده ای را با ملک دمســـاز کــن دل فـــراخ از جلـــوه های راز کـــن تا بگـــــویــم مــرغ دل پرواز کــــن قبلـــه گاه عشـــق و اعجــــاز نمـــاز با خــــدای خویشتــــن راز و نیـــــاز خلـــــوتـــــی با دلستــــانِ دلنــــــواز اشتیاقــی را چنیــــــن ابــــراز کـــن دم به دم در محفــــل دلــــدار شـــــــو فارغ از خود شـو همــه پنـــــدار شـو کعبـه ی دل جوی و بس سرشــار شو ذکـر حق را خوش طنیـــن انداز کــن میشــوی آندم مُشّـرف کـــوی دوست دل سراســــر محــو روی ماه اوست ای که فکرت نیک و ایمانت نکوست قفــل در بازســـت در را باز کـــــن در طواف شمــــع جــان پروانــه بین عاشقـــــی را در دلـی ویرانـــه بیــن جان به جان تسلیـــم در جانانــه بیــن پیلــه شـو ، پروانـه شــو ، پرواز کن سبک شعر : بحر طویل