کیفر آنکه نماز واجب خود را عمدا ترک کند

امام باقر علیه السلام :

مسلمان را با کافر فرقی جز ترک نماز واجب نیست که مسلمان عمدا آنرا 

ترک کند و سبک شمارد و در وقتش بجا نیاورد .

 

 

ثواب الاعمال و عقاب الاعمال تالیف شیخ صدق (ص 520)

/ 0 نظر / 19 بازدید