# شعر_نماز

ستایش صبحگاهی

  ستایش صبحگاه نکو ملکی است ملک صبحگاهی                                         در آن کشور بیابی هر چه خواهی کسی کو بر حصار گنج ره یافت                                        گشایش   ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 18 بازدید

نماز

                   نماز  صعود روح مومن با  نماز است                                            کجا چیزی مرآن را همطراز است  زمانی را  که  در  حال  نمازی                                           خدایت   ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 15 بازدید