نماز جعفر طیار

نماز جعفر طیار 4 رکعت می باشد به دو سلام در رکعت اول بعد از سوره حمد سوره زلزال خوانده می شود و در رکعت دوم بعد از حمد سوره والعادیات و در رکعت سوم بعد از حمد سوره نصر و در رکعت چهارم بعد از حمد سوره توحید خوانده می شود . ودر هر رکعت بعد از فراغ از قرائت پانزده مرتبه سبحان الله و الحمد الله و لا اله الا الله و اله اکبر دارد و در رکوع هم این تسبیحات ده مرتبه گفته می شود و بعد از سر برادشتن از آنکه برخیزد ده مرتبه در هرچهاررکعت چنین می باشد که مجموع سیصد مرتبه می شود این نماز بهتر است که در روز جمعه خوانده شود .

/ 0 نظر / 17 بازدید